8:45, Thứ Hai, 25-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa các công trình

Để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa các công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Tài chính rà soát các mức chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm nguồn kinh phí cho các trung tâm phát triển quỹ đất hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư 74/2015/TT-BTC ngày 15-5-2015 phù hợp với tình hình thực tế. Ngoài ra, sở kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết hoặc phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, rút ngắn thời gian thẩm định.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   374
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn