15:39, Thứ Năm, 9-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tiếp nhận 230 đơn phản ánh về tài nguyên - môi trường

Thông qua công tác tiếp nhận đơn khiếu nại, phản ánh, trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã nhân được 230 đơn phản ánh các vụ việc liên quan tới TN-MT. Sở đã xử lý 5/5 đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang. Đối với 230 đơn tiếp nhận trong kỳ, có 89 đơn không đúng thẩm quyền, 141 đơn đúng thẩm quyền. Kết quả, sở đã xửlý 136/141 đơn, đang xử lý 5/141 đơn (thuộc lĩnh vực đất đai).

Trong số đơn đủ điều kiện xử lý, lĩnh vực đất đai có 93 đơn, môi trường 42 đơn, khoáng sản 6 đơn; có 7 đơn tố cáo, 49 đơn khiếu nại và 85 đơn kiến nghị. Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, sở đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đối với đơn đúng thẩm quyền, trên lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh giao Sở TN-MT xác minh 15 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN-MT 78 đơn. Đến nay, sở đã giải quyết 88/93 đơn, số còn lại đang thụ lý.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   465
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn