7:48, Thứ Sáu, 13-12-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường: Quyết liệt phòng chống tham nhũng

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết để thực hiện nghiêm, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2019 theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Đảng ủy sở, ngày 26-2-2019 sở đã ban hành Kế hoạch số 1110/KH-STNMT nhằm tiếp tục tăng cường vai trò của người đứng đầu các phòng, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trong đấu tranh, loại bỏ tham nhũng, tiêu cực. Từ đó nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN-MT của đơn vị

Bên cạnh đó, ngày 18- 3-2019 Đảng ủy sở đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/ ĐUSTNMT về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công khai trên Trang thông tin điện tử của sở tại chuyên mục “Học tập và làm theo Bác” ...

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực TN-MT được sở chỉ đạo thường xuyên. Qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng chống tham nhũng, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị đã có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức cho đến hành động, trong phong cách, lề lối làm việc, phục vụ nhân dân.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   204
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn