9:9, Thứ Năm, 19-9-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt công tác tham mưu

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 5 quyết định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó giúp tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định. Sở cũng vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đáp ứng nhu cầu khai thác, cập nhật thông tin thường xuyên, phục vụ các ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Nguồn: http://baobinhduong.vn

Lượt người xem:   253
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn