14:14, Thứ Năm, 25-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Ngành Tài nguyên – Môi trường: Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay Sở tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo một số vấn đề quan trọng của ngành. Cụ thể, Sở kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ; chấn chỉnh hoạt động quản lý khai thác khoáng sản, đất san lấp khi cải tạo mặt bằng...

Từ nay đến cuối năm, Sở tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sở phấn đấu giải quyết với tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99,5%...

Nguồn: Theo http://baobinhduong.vn

Lượt người xem:   260
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn