15:23, Thứ Năm, 21-2-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường diễn ra thành công tốt đẹp

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 vào ngày 18/01/2019 tại hội trường Công viên văn hóa Thanh Lễ, đến dự hội nghị có đại điện Công đoàn viên chức tỉnh, đại diện Sở Nội vụ và 103 đại biểu đại diện cho CBCCVCNLĐ của Sở Tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên – PGĐ Sở, thông qua báo cáo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Nguyên – PGĐ Sở đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Sở. Trong năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện sơ, tổng kết các chương trình, kế hoạch đã ban hành; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ngày càng được tăng cường qua việc ban hành các quy chế phối hợp và hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm, cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện các thủ tục về đất đai còn những bất cập (việc phối hợp trong giải quyết hồ sơ đo đạc địa chính chưa chặt chẽ dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, tỉ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn...); tình trạng sử dụng đất sai mục đích, khiếu nại, tranh chấp đất đai đã được chấn chỉnh những vẫn còn xảy ra ở một số địa phương ...

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, tham luận của đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các ý kiến đóng góp sát với thực tế công tác và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, Hội nghị đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, giải quyết ngay những đề xuất thuộc thẩm quyền và ghi nhận những ý kiến cần phải đề xuất xin ý kiến chỉ đạo cấp trên.

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019, hội nghị cũng đưa ra các giải pháp cơ bản thực hiện nhiệm vụ như tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng, của các ngành, các cấp về tài nguyên và môi trường; tiếp tục đổi mới, cải tiến phong cách lãnh đạo, phương thức chỉ đạo điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất; tăng cường hoàn thiện xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo giữa nội bộ ngành, giữa ngành với ngành khác và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc torng thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của ngành; Khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động công vụ, thường xuyên quán triệt, nhắc nhở CCVCNLĐ thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn hóa nơi công sở.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị CCVCNLĐ năm 2019 của Sở diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

TTCNTTLT

Lượt người xem:   524
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn