11:42, Thứ Bảy, 3-11-2018
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành năm 2017

Chiều ngày 14/8/2018, UBND Tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và triển khai Chỉ số CCHC mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực vươn lên xếp hạng 2 trong 20 sở, ban, ngành của tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ số CCHC trong năm 2017 và liên tục tăng hạng về thực hiện Chỉ số qua 4 năm.

Chiều ngày 14/8/2018, UBND Tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và triển khai Chỉ số CCHC mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực vươn lên xếp hạng 2 trong 20 sở, ban, ngành của tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ số CCHC trong năm 2017 và liên tục tăng hạng về thực hiện Chỉ số qua 4 năm.

Cụ thể Chỉ số CCHC của Sở năm 2017 đạt 84,62%, nằm trong nhóm đạt loại tốt, so với năm 2016 tăng 8,86% và tăng 3 hạng. Nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đạt 83,47%, đứng thứ 2 và cao hơn 16,94% so với mức trung bình của các sở, ban, ngành (năm 2016 đứng hạng 1). Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Sở năm 2017 cũng có sự cải thiện rõ rệt, đạt hiệu quả cao và duy trì xếp loại 02/20 sở, ban, ngành qua hai năm liên tiếp.

Kết quả trên cho thấy Lãnh đạo Sở đã thường xuyên chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời như các văn bản triển khai Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/02/2017 về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp cùng các văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh, Trung ương về CCHC;  thống nhất chỉ đạo, tuyên truyền CCHC cho CBCCVC thông qua các buổi họp tổng kết, giao ban hàng tuần, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, ban hành các thông báo kết luận của Giám đốc Sở nhằm xác định trách nhiệm người đứng đầu của từng phòng, đơn vị và tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện CCHC.

Bên cạnh đó Sở cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện CCHC gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc; tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường; kiến nghị HĐND, UBND sửa đổi các TTHC và VBQPPL đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước; tham mưu công bố và theo dõi thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hàng năm; theo dõi chặt chẽ việc giải quyết hồ sơ, TTHC, công tác cấp GCNQSDĐ tại các chi nhánh, theo đó tỷ lệ cấp GCNQSDĐ được đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, năm 2017 tỷ lệ đúng hạn đạt trên 99% trên toàn tỉnh; thường xuyên rà soát và kiện toàn bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối và giảm chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả việc phân cấp trong quản lý về đất đai, điển hình tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND cấp huyện; theo dõi việc thực hiện tinh giản biên chế và kiến nghị hoàn thiện đề án vị trí việc làm; cử  CBCC tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa, nâng cao đội ngũ chức danh; bố trí, sử dụng CBCC gắn với quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện cơ chế đảm bảo toàn bộ chi phí đối với ¾ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; nằm trong top 5 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin ngành TNMT, nổi bật là liên thông phần mềm trao đổi thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Giám đốc Sở (đứng thứ 3 từ trái sang) đại diện nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh trao cho các sở, ban, ngành có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số CCHC năm 2017

Với mục tiêu duy trì, nâng cao mức độ xếp hạng của Sở nói riêng và của Tỉnh nói chung về CCHC trong những năm tiếp theo, thời gian tới Sở tiếp tục chỉ đạo triển khai đầy đủ các nhiệm vụ CCHC, có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện một số nhiệm vụ CCHC còn thực hiện chưa thực sự tốt và gắn với thực tiễn nhiệm vụ ngành như tiếp tục đơn giản hóa về điều kiện, yêu cầu thực hiện TTHC; thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm và cải cách tài chính công; thực hiện tăng thu nhập cho CBCCVC; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính trong giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp …

Nguyễn Thành Chiến - Văn phòng Sở

 
 
Lượt người xem:   208
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)