Triển khai công tác kiểm kê tài sản dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Hạng mục: Khối lượng phát sinh mương dẫn hạ lưu.

11:48, Thứ Sáu, 21-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai công tác kiểm kê tài sản dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Hạng mục: Khối lượng phát sinh mương dẫn hạ lưu.

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Hạng mục: Khối lượng phát sinh mương dẫn hạ lưu.

Tiến độ đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) đã phối hợp chủ đầu tư nhận xong cột mốc giải phóng mặt bằng dự án, hạng mục: Khối lượng phát sinh mương dẫn hạ lưu và đã họp dân triển khai công tác thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hạng mục có khoảng 36 hộ, 01 tổ chức thuộc phạm vi giải tỏa, qua địa bàn các xã Tân Long, Tam Lập, An Bình, huyện Phú Giáo.

Trung tâm đang triển khai công tác kiểm kê tài sản, hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ phối hợp các ngành, địa phương để thu thập hồ sơ pháp lý, xác nhận các chính sách để hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi đảm bảo theo quy định pháp luật, hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, chủ đầu tư trong năm 2024 để triển khai thi công hạng mục đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm kê tài sản hạng mục khối lượng phát sinh mương dẫn hạ lưu