HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

10:58, Thứ Năm, 28-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 28/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.

Hội nghị với sự tham gia của Ban Giám đốc sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các đại diện Công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của cơ quan năm 2024.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đề ra. Trong năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; kinh tế toàn cầu xu hướng tăng trưởng chậm, nguy cơ suy thoái kinh tế rõ ràng hơn. Để đảm bảo triển khai hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ mà Trung ương, bộ, ngành, Tỉnh ủy và UBND Tỉnh giao, ngay từ đầu năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã sớm ban hành các chương trình, kế hoạch công tác của ngành gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với các kế hoạch theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Tham mưu công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đến nay đã thực hiện đối với 60 thủ tục hành chính mức độ toàn trình, 33 thủ tục hành chính mức độ một phần; 100% các biểu mẫu điện tử (e-form) đã được thiết kế trên Hệ thống thông tin giai quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã được số hóa; chú trọng thanh toán trực tuyến phí và lệ phí để thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2023, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Có thể thấy rằng, năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND Tỉnh, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức nên ngành tài nguyên và môi trường Bình Dương đạt được nhiều kết quả phấn khởi trong công tác tài nguyên và môi trường. Đây cũng là động lực để Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả những phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong năm 2024.