Tài liệu hội nghị Công chức viên chức năm 2023

16:57, Thứ Ba, 26-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

2. Báo cáo tóm tắt: Công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

3. Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

4. Báo cáo Tổng hợp tình hình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

5. Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua của cơ quan và công đoàn năm 2023 – Phát động thi đua năm 2024

6. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

7. Công khai dự toán thu, chi tài chính Công đoàn cơ sở năm 2023

Báo cáo tham luận:

- Về kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc và các giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

- Về kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền, Đoàn thanh niên trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động 

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cấp GCN gắn với chuyển đổi số và Đề án 06

Nghị Quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
 

VPS

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn