UBND thành phố Thuận An phê duyệt đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An.

10:47, Thứ Tư, 13-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã phê duyệt đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 6877/QĐ-UBND.

Dự án có 61 hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi giải tỏa, diện tích thu hồi đất là 7,20 ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã kiểm kê 60 hộ, đạt 98%. Còn lại 1 hộ chưa kiểm kê, do hộ dân chưa đồng ý, hiện Trung tâm đang phối hợp địa phương để vận động, thuyết phục, dự kiến hoàn thành công tác kiểm kê trong tháng 12/2023.

Công tác ban hành thông báo thu hồi đất: đã hoàn thành, đạt 100%.

Công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm đang hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, dự kiến thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 đối với 50 hộ gia đình, cá nhân ngày 13/12/2023 và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn