8:56, Thứ Sáu, 28-5-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Thông báo: Mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL568444

Để phòng ngừa việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc làm Giấy chứng nhận giả và các mục đích vi phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã có Thông báo số 1956/TB-STNMT ngày 24/5/2021 về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL568444.

Lượt người xem:   121
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn