8:48, Thứ Sáu, 23-4-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên: Nỗ lực vượt khó, phát huy hiệu quả hoạt động

Từ năm 2020 đến nay, hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên (chi nhánh) đạt được nhiều kết quả tích cực, bảo đảm thống nhất về nội dung, thời gian thực hiện; đồng thời tạo sự đồng thuận của người sử dụng đất trên địa bàn.


Người dân thực hiện thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên

Nhiều kết quả tích cực

Thời gian qua, chi nhánh đã cụ thể hóa các nhiệm vụ vào kế hoạch công tác năm, bám sát thực hiện, nhất là kiểm soát, đánh giá kết quả. Cụ thể, trong hoạt động dịch vụ về đo đạc và bản đồ, từ năm 2020 đến nay chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết 9.233 hồ sơ, trong đó trả lại 178 hồ sơ. Trong công tác cấp mới giấy chứng nhận (GCN) của cá nhân thuộc thẩm quyền, chi nhánh đã tiếp nhận và xử lý 3.990 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn 3.950 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99%.

Bên cạnh đó, chi nhánh đã cập nhật, chỉnh lý lên Vilis 35.671 thửa đất, 17.196 GCN, 335.040 trang scan; thực hiện chuyển 8.830 phiếu chuyển điện tử, nhận 8.830 thông báo xác định nghĩa vụ tài chính, trong đó nhận đúng hạn 8.734 thông báo, chiếm tỷ lệ 98,91%; nhận quá hạn do lỗi đường truyền và cơ quan thuế chậm là 96 thông báo, chiếm tỷ lệ 1,09%. Đánh giá về những kết quả đạt được trong thời gian qua, ông Đoàn Thanh Hùng, Giám đốc chi nhánh cho biết: “Các kết quả đạt được tiếp tục được duy trì, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, tồn tại, góp phần cho công tác đo đạc của đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả, bảo đảm thống nhất về nội dung, thời gian thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ đo đạc mới, hiện đại, phù hợp đã góp phần nâng cao độ chính xác, chất lượng sản phẩm đo đạc, tiết kiệm chi phí, thời gian thực hiện đo đạc ngoại nghiệp”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Chia sẻ về một số hạn chế, tồn tại trong hoạt động, ông Đoàn Thanh Hùng cho biết hiện nay, địa bàn huyện rộng, địa hình triền dốc, người sử dụng đất đa phần là người ngoài địa phương, khó khăn trong công tác phối hợp xác định ranh giới liền kề. Việc đăng ký biến động, thẩm tra đăng ký đất đai gặp nhiều khó khăn do hiện trạng sử dụng đất thay đổi so với GCN được cấp...

“Trong công tác đăng ký biến động, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo quy định tại khoản 6, Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn một số trường hợp khi thực hiện các nội dung biến động đất đai nêu trên vẫn còn tình trạng người sử dụng đất chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định, từ đó làm khó khăn trong công tác quản lý nhà nước”, ông Đoàn Thanh Hùng cho biết thêm.

Để gỡ vướng trong công tác quản lý nhà nước, chi nhánh đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai đến toàn thể nhân dân, nhất là tình trạng đăng ký biến động đất đai. Lựa chọn hình thức tuyên truyền cần phù hợp với tình hình, điều kiện của mỗi địa phương. Ngoài ra, tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai tại địa phương. Đồng thời, ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục hoàn thiện các phần mềm chuyên ngành để đáp ứng tốt hơn trong công tác điều hành quản lý, phù hợp nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   33
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn