9:8, Thứ Sáu, 19-2-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bình Dương: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất công tác cải cách hành chính (CCHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ động đánh giá và cải thiện Chỉ số PAR Index, PCI, PAPI của Sở TN&MT; tạo điều kiện thuận tiện cho các cơ quan, người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Công tác CCHC của Sở TN&MT trong năm 2020 tiếp tục được gắn với hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của ngành TN&MT; đồng thời, thực hiện công tác dân vận, thực hiện “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” và tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Tuyên truyền phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 - 2022 của UBND tỉnh Bình Dương.

Giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

Để kịp thời chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các quy định mới về thực hiện CCHC, tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần và ban hành các thông báo kết luận chỉ đạo về CCHC, chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác ngành TN&MT và chỉ đạo lồng ghép vào buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật”; chủ động tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành có liên quan để phối hợp nâng cao hiệu quả công tác CCHC, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ về lĩnh vực đất đai.

Sở TN&MT Bình Dương còn đưa nội dung thực hiện CCHC vào Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Sở TN&MT; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với    CCVCNLĐ và người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT. Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương kiện toàn và phân công nhiệm vụ của Tổ xác định, đánh giá các Chỉ số và tập trung đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ số PAR Index của Sở TN&MT và PCI, PAPI của tỉnh Bình Dương liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao các Chỉ số này.

Năm 2020, Sở TN&MT Bình Dương đã tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước theo Nghị quyết số  30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ và bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương; phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng nhiệm vụ CCHC trọng tâm của Sở TN&MT giai đoạn 2021 - 2030, kết quả triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương về giám sát thực hiện Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế trong công tác CCHC của Sở TN&MT do Đoàn Kiểm tra CCHC của tỉnh Bình Dương chỉ ra.

Từng bước hiện đại hóa  hành chính công

Ngay từ đầu năm 2020, Sở TN&MT Bình Dương đã xây dựng kế hoạch định hướng thực hiện một số nội dung cốt lõi đáp ứng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Bình Dương, gắn với thực hiện Thành phố thông minh Bình Dương; tiếp tục triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý Văn bản & Hồ sơ công việc phiên bản 5.3, tập trung và tập huấn sử dụng Phần mềm thông qua sử dụng phân hệ ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động tại các phòng, đơn vị; tiếp tục quán triệt ứng dụng hiệu quả chữ ký số theo Chỉ thị số 11 ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương. Hiện tại, số lượng chứng thư số đã được cấp là 72, đạt tỷ lệ 100%.

Hiện 87/87 thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương còn thường xuyên sử dụng, nâng cấp phần mềm chuyên ngành trong hoạt động chuyên môn. Đối với lĩnh vực đất đai: 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp Quy định về phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký đất đai. Hiện, Sở TN&MT Bình Dương cũng đang phối hợp với VNPT hoàn thiện để triển khai ứng dụng phần mềm “một cửa” trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đo đạc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh ở cấp huyện.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thí điểm ứng dụng tra cứu thông tin giá đất, quy hoạch, chi phí chuyển mục đích sử dụng đất (tham khảo) trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT. Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, đến nay, Sở TN&MT Bình Dương đã đăng ký 58 thủ tục và đưa vào sử dụng 29 thủ tục. Sở TN&MT Bình Dương hiện đang tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Bình Dương còn xây dựng kế hoạch áp dụng và tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001; kịp thời công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với quy trình 87 thủ tục hành chính. Hiện tại, 87/87 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Bình Dương đều được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được cập nhật kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bình Dương và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở TN&MT.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Năm 2021, để công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đạt hiệu quả cao hơn, Sở TN&MT sẽ tập trung nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của ngành TN&MT; xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động và là cơ sở để bình xét, phân loại và khen thưởng; nâng cao, giám sát hoạt động thực thi công vụ, văn hóa công sở của đội ngũ CCVCNLĐ, gắn với thực hiện công tác dân vận của chính quyền, thực hiện “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”; tiếp nhận và giải đáp kịp thời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC để có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành; tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đúng tiến độ trong năm 2021; nâng cao chất lượng công tác theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu công bố kịp thời Bộ thủ tục hành chính của ngành TN&MT và đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Hiện tại, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh Bình Dương công bố về việc ban hành nội dung thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết ở ba cấp, gồm: Sở TN&MT - UBND cấp huyện - UBND cấp xã theo các Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Bộ TN&MT và của UBND tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận tiện cho cơ quan, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của ngành TN&MT. Theo đó, thủ tục hành chính của ngành TN&MT ở ba cấp bao gồm 125 thủ tục. Trong đó, Sở TN&MT có 87 thủ tục hành chính; cấp huyện, gồm: UBND cấp huyện và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có 34 thủ tục hành chính; UBND cấp xã có 4 thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ theo dõi, giám sát thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ngành TM&MT, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu chất lượng đã đề ra; thực hiện nghiêm túc thư xin lỗi và đề ra các biện pháp khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, rà soát để tham mưu công bố kịp thời các thủ tục hành chính của ngành TN&MT. Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh hoàn thiện, ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở TN&MT; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT cũng như cung cấp kịp thời và công khai, minh bạch thông tin cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng hiệu quả các phần mềm chỉ đạo, điều hành và phần mềm chuyên ngành trong hoạt động của Sở TN&MT và tại các phòng, đơn vị. Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ chủ động phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo quy định.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

Lượt người xem:   27
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn