8:55, Thứ Năm, 27-8-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương: “Đoàn kết, sáng tạo và hiệu quả”

Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chỉ đạo quyết liệt và luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đưa công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ và đúng quy định pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025, bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Mặc dù, gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc ngày càng tăng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường có nhiều thay đổi nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng; Đảng bộ Sở TN&MT đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoàn thành hầu hết các chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương được nâng lên thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo ngành TN&MT tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; chất lượng sinh hoạt Chi, Đảng bộ Sở TN&MT tiếp tục được nâng cao cả về hình thức và nội dung; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được Đảng bộ Sở TN&MT tăng cường; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được Đảng bộ Sở TN&MT đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp giúp cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch…, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và huy động được tối đa các nguồn lực cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương đã tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp thích hợp để hoàn thành các mục tiêu đề ra; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng loại đối tượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Đặc biệt, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường của Sở TN&MT Bình Dương ngày càng chủ động và cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ chương trình, kế hoạch đề ra; 100% các nội dung đã đăng ký theo Chương trình làm việc của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương hàng năm đều đã hoàn thành; kịp thời tham mưu ban hành các Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành để tháo gỡ những vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT. Ngoài ra, Sở TN&MT còn tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

“Sở TN&MT Bình Dương đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực của ngành TN&MT; đồng thời, đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của ngành; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường. Trong nhiệm kỳ qua, ngành TN&MT Bình Dương đã được Chính phủ, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bình Dương tặng Cờ Thi đua. Hiện tại, Sở TN&MT Bình Dương đang làm hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì” - bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết thêm.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu

Ông Ngô Quang Sự, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Để thực hiện, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Đảng bộ Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: 100% các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Sở hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50% thủ tục hành chính được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 99,5% hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết đúng hạn; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội; 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động đều có hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Ông Ngô Quang Sự, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương quán triệt nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành TN&MT được Bộ TN&MT, HĐND và UBND tỉnh Bình Dương giao, đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng ổn định, đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kính tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Dương. Theo đó, Đảng bộ Sở TN&MT sẽ tập trung lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Trong đó, Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; đẩy mạnh công tác giao, cho thuê đất theo hình thức đấu giá, kiểm soát chặt chẽ việc giao, thuê đất; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai; kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng lãng phí, không đúng mục đích; tăng cường quản lý và phát triển thị trường bất động sản.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương sẽ thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng có lợi cho các ngành kinh tế thân thiện với môi trường; nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường và đẩy mạnh việc áp dụng mô hình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000; nâng cao năng lực hệ thống quan trắc, giám sát xử lý chất thải, năng lực ứng phó sự cố môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước; tiếp tục hợp tác với các tỉnh, thành trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai triển khai thực hiện công tác bảo vệ lưu vực sông nhằm phát triển bền vững cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn lại tổ chức bộ máy trong toàn ngành cho phù hợp với tình hình mới; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu và Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

“Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 là “Đoàn kết, sáng tạo và hiệu quả” trong thời gian tới, Đảng bộ Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, chủ động, sáng tạo hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ để làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của ngành TN&MT Bình Dương; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ mới đề ra”. Ông Ngô Quang Sự Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

Lượt người xem:   390
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn