8:48, Thứ Năm, 13-8-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bình Dương tập trung hoàn thành tốt quản lý về tài nguyên và môi trường

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như đưa ra các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của ngành TN&MT, Sở TN&MT Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời, tuyên dương điển hình tiên tiến ngành TN&MT Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của ngành TN&MT Bình Dương chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, Sở TN&MT Bình Dương đã tích cực, chủ động kịp thời ban hành các văn bản để ngành TN&MT triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ, Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/1/2019 của Bộ TN&MT.

Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương (giữa) trao Quyết định Công nhận Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 của Sở TN&MT cho các cá nhân ngành TN&MT Bình Dương

Theo đó, Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án của ngành; tập trung tháo gỡ các khó khăn trong giải tỏa đền bù; kịp thời, hướng dẫn cấp huyện và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, ngành TN&MT Bình Dương đã hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 liên quan lĩnh vực TN&MT; xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác dân vận, thực hiện “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” năm 2020 và Kế hoạch triển khai “Chương trình phối hợp số 10-CTPH/BDVTU-STN&MT ngày 25/3/2019 giai đoạn 2019 - 2023” năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, giải đáp và hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật của ngành TN&MT tại các địa phương.

Thời gian tới, để giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT kiến nghị, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương để chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường phải thực hiện ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường và chi trả tiền bồi thường trong thời hạn 30 ngày; khẩn trương rà soát lại quỹ đất để đề xuất lập các khu tái định cư đủ tiêu chuẩn. Trong đó, cần lưu ý nhà ở, đất ở trong khu tái định cư  phải được quy hoạch theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau để phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư.

Sở TN&MT Bình Dương phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Hệ thống máy chủ vận hành dữ liệu ngành TN&MT phục vụ phát triển Thành phố thông minh tỉnh Bình Dương”; tham mưu kịp thời trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện và triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) theo quy định; duy trì ổn định hoạt động quản lý và vận hành 97 trạm quan trắc, trong đó, có 95 trạm đã được lắp đặt thiết bị đo chất lượng nước thải tự động.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và tình hình cả nước đang chống dịch Covid-19 nên ngành TN&MT Bình Dương không tiến hành thanh tra, kiểm tra đầy đủ theo danh sách Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Tuy vậy, ngành TN&MT đã thực hiện thanh, kiểm tra đối với 325 đơn vị. Trong đó, ngành TN&MT Bình Dương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 159 đơn vị với số tiền 13 tỷ đồng. Cụ thể, cấp tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 103 đơn vị với số tiền 10,1 tỷ đồng và cấp huyện thực hiện xử phạt đối với 56 đơn vị với số tiền 2,9 tỷ đồng.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ của cả năm 2020, ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Sở TN&MT sẽ tập trung tham mưu công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quỹ đất công và tham mưu thực hiện công tác đấu giá các khu đất theo quy định; giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thẩm định chặt chẽ và tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương trao Quyết định Công nhận Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 của Sở TN&MT cho các cá nhân ngành TN&MT Bình Dương

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương tập trung xây dựng đơn giá dịch vụ công của ngành TN&MT để tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành, làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đẩy mạnh công tác giải ngân kinh phí năm 2020 đạt kế hoạch năm; chuẩn bị tốt nội dung tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra công tác cải cách hàng chính của tỉnh Bình Dương; đồng thời, đánh giá, phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index) của Sở TN&MT năm 2019 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bình Dương năm 2019 liên quan lĩnh vực ngành TN&MT.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận một cửa theo quy định; sơ kết thực hiện công tác dân vận, thực hiện Chương trình phối hợp số 10-CTPH/BDVTU-STNMT năm 2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2021; tổng kết kết quả thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức tốt Diễn đàn ”Ngành TN&MT lắng nghe ý kiến người dân” tại các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu rà soát điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu công tác quản lý và tình hình thực tế tại địa phương.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tập trung hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung “Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống mạng máy tính ngành TN&MT và Hệ thống hộp thư điện tử thuộc Sở TN&MT Bình Dương”; tiếp tục đổi mới việc thực hiện “Cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành TN&MT theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn, nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra quá hạn.

Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ngành TN&MT, Sở TN&MT Bình Dương sẽ đổi mới, cải tiến phong cách lãnh đạo, phương thức chỉ đạo điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất; bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương cũng phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc hoàn thiện, đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ thông tin giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của ngành TN&MT; thường xuyên rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật theo thẩm quyền của Sở TN&MT để kịp thời điều chỉnh, giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra.

Ông Ngô Quang Sự,

Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về lĩnh vực TN&MT. Qua đó, Sở TN&MT đề xuất các phương án đơn giản hóa, nhằm tháo gỡ những khó khăn về các thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đơn giản hoá quy trình và cụ thể hóa các biểu mẫu bằng các form điện tử, tạo thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ của ngành TN&MT.

Sở TN&MT Bình Dương sẽ tham mưu giải pháp để khắc phục tình trạng nước thải không đạt tiêu chuẩn môi trường chảy vào các kênh, rạch; phối hợp với các địa phương giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến sớm Bộ TN&MT về giải pháp để quản lý, cấp Giấy phép khai thác đất san lấp và báo cáo UBND tỉnh Bình Dương để chỉ đạo thực hiện; rà soát để tham mưu điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ TN&MT và kết luận của Đoàn Kiểm toán Khu vực IV.

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

Lượt người xem:   363
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn