8:52, Thứ Sáu, 7-8-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh ban hành Quyết định về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 và thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Bên cạnh giữ nguyên giá tính thuế đối với một số nhóm, loại tài nguyên, Quyết định này điều chỉnh tăng giá một số lĩnh vực như đất sỏi đỏ làm nền đường, đất san lấp công trình, đất tầng phủ, đá phong hóa... theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 ​​hướng dẫn về thuế tài nguyên.

Tải văn bản tại đây

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

Lượt người xem:   364
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn