10:38, Thứ Ba, 4-8-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 28/07/2020

Ngày 28/07/2020, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất và áp dụng chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; công tác tạo lập, quản lý, phát triển, khai thác quỹ đất; thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Để phối hợp với  với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hiệu quả, theo trình tự. Nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo file pdf Quyết định 2041/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương, ngày 28/7/2020)./.

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Lượt người xem:   328
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn