15:48, Thứ Năm, 19-12-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài Nguyên và Môi Trường: Năm 2019 đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm. Bên cạnh đó, sở đã làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh về những chính sách liên quan đến TN&MT.


Sở TN&MT trao thưởng các DN xanh và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Tăng cường quản lý quỹ đất

Năm 2019, Sở TN&MT đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 17 công trình, chủ yếu chuyển tiếp từ năm 2018, trong đó có 7 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách và 10 công trình thuộc vốn doanh nghiệp (DN). Đối với 7 công trình thuộc vốn ngân sách, sở đã giải ngân theo vốn kế hoạch ngân sách (773,285 tỷ đồng) với tổng số tiền 391,39 tỷ đồng, đạt 50,61% kế hoạch; đối với 10 công trình thuộc vốn DN là 3.811 tỷ đồng, đang thực hiện thu hồi đất, kiểm kê và hoàn thiện phương án bồi thường, thẩm định chứng thư giá đất, vận động các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường...

Riêng công tác thu hồi, quản lý, khai thác quỹ đất, sở đang quản lý 10 khu đất với tổng diện tích 144.282,98m2, trong đó đã hoàn thành thủ tục thu hồi đất (đất sạch) 4 khu đất, còn lại 6 khu đất đang trong quá trình xử lý, thu hồi theo quy định

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, trong năm sở đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Cụ thể, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 9 huyện, thị, thành phố; thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; quản lý chặt chẽ đất rừng, đất các nông lâm trường quốc doanh và đất có nguồn gốc Nhà nước. Cùng với đó, sở tiếp tục triển khai thực hiện xử lý đất nông lâm trường Chiến khu Đ; triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng năm 2019, bảng giá đất 5 năm tỉnh Bình Dương (2020-2024).

Đồng thời, sở tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 8 công trình thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành thu hồi đất của 5 công trình và 8 dựán; phối hợp với các ban, ngành thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với 95 trường hợp; phối hợp thẩm định giá đất cụ thể và xác định giá trong tố tụng hình sự và xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác xác định giáđất cụthểđối với 163 trường hợp...

Làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Năm 2019, Sở TN&MT đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 146 dự án; phê duyệt 85 báo cáo đánh giá tác động môi trường (tăng 4,2%), 6 đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết (giảm 83,3%), 27 kế hoạch BVMT, 9 phương án cải tạo phục hồi môi trường (tăng 12,5% so với năm 2018). Bên cạnh đó, sở kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành cho 32 dự án (giảm 46,4% so với năm trước). Lũy kế đến nay, sở đã xác nhận hoàn thành cho 65/141 DN, đạt tỷ lệ 46,1% (tăng 1,1% so với kế hoạch đề ra).

Trong năm, sở kiểm tra, xác nhận hoàn thành đề án BVMT đối với 14 DN (tăng 7,7%), trong đó xác nhận cho 6 DN (giảm 57,1% so với năm 2018); kiểm tra và xác nhận kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải tự động đối với 22 DN. Tính đến nay, toàn tỉnh có 92 nguồn thải đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối về Trạm điều hành trung tâm, có 8 nguồn thải đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động và kết nối về Trạm điều hành trung tâm. Sở đã thông báo kết quả quan trắc nước thải tự động đến quý I-2019, theo đó có 18 nguồn nước thải xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép.

Cùng với đó, trong năm, sở cấp mới và cấp lại 245 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (tăng 23,6%), có văn bản hướng dẫn 120 DN chỉnh sửa việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (tăng 17,6% so với năm 2018). Sở cũng trả lời báo cáo kết quả quan trắc môi trường quý I, II, III - 2019 đối với 1.389 DN; báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2018 đối với 1.650 DN.

Năm 2019, Sở TN&MT đã giám sát phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đối với 12 tổ chức, cá nhân dọc theo tuyến quốc lộ 13 và các địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời trình UBND tỉnh thông qua báo cáo tổng kết kết quả thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019. Sở còn xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nylon khó phân hủy trong sinh hoạt trên địa bàn tỉnh…

Trong năm 2019, Sở TN&MT đã thực hiện thẩm tra và trình UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 225 trường hợp, tương ứng diện tích là 2.029,1ha; kết quả thực hiện tăng 1,5 lần về số dự án và giảm 2 lần về quy mô diện tích so với năm trước. Bên cạnh đó, sở đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất 6 trường hợp với diện tích là 33,2ha; kết quả thực hiện giảm 4 lần về số trường hợp, tuy nhiên tăng 3,5 lần về quy mô diện tích so với năm 2018.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/ 

 

Lượt người xem:   317
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)