8:41, Thứ Tư, 19-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Công văn số 441/UBND-KT

Công văn số 441/UBND-KT ngày 05/02/2020 về việc đảm bảo cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước

Tải Công văn số 441/UBND-KT ngày 05/02/2020 tại đây.
Lượt người xem:   1149
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn