14:51, Thứ Hai, 15-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện điều tra địa chất, lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Thông báo số 3370/TB-STNMT ngày 09/07/2019 về việc “Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện điều tra địa chất, lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo Kế hoạch đấu giá và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 và Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 03/06/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 04 điểm mỏ sét gạch ngói, đá xây dựng vào quý IV năm 2019.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường mời các tổ chức, cá nhân có chức năng thực hiện điều tra cơ bản địa chất giới thiệu năng lực để Sở lựa chọn thực hiện việc lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch và Phương án đã được duyệt. Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương trước ngày 12/07/2019 gồm: hồ sơ pháp lý, năng lực, kinh nghiệm và chi phí thực hiện việc điều tra (địa chỉ: Tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Bình Dương).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

Lượt người xem:   920
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn