9:5, Thứ Sáu, 20-3-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Thông tư Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt). Thời gian lấy ý kiến tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ đến hết ngày 17/5/2020

Ngày 17/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt). Quyết định có hiệu lực  này quy định nội dung kỹ thuật, sản phẩm của nhiệm vụ lập quy hoạch, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh và áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Dự thảo Quyết định ban hành danh mục gồm 02 phụ lục như sau:

Phụ lục 1: Danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh

A – Danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh thuộc các sông, suối, kênh, rạch

B – Danh mục các hồ, ao liên tỉnh

Phụ lục 2: Danh mục nguồn nước mặt liên quốc gia

Đối với danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh (bảng A) và liên quan gia (bảng B) thuộc các sông, suối, kênh, rạch, bảng thống kê thể hiện các trường thông tin về mã sông, tên sông, vị trí chảy ra, tổng chiều dài (km), chiều dài qua từng tỉnh (km), điểm đầu (tọa độ điểm đầu, địa danh hành chính gồm ít nhất 03 cấp), điểm cuối (tọa độ điểm đầu, địa danh hành chính gồm ít nhất 03 cấp)

Đối với Danh mục các hồ, ao liên tỉnh bảng thống kê gồm các trường thông tin chính như sau: tên hồ chứa, thuộc các tỉnh, sông khai thác, thuộc hệ thống sông, dung tích toàn bộ (triệu m3).

Tại dự thảo Quyết định, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có ghi nhận nguồn nước liên tỉnh là sông Đồng Nai tại Mục 7 Phụ lục 1; đối với nguồn nước mặt là hồ ao liên tỉnh thì có ghi nhận Hồ Dầu Tiếng ở thượng nguồn sông Sài Gòn;

Đối với nguồn nước mặt liên quốc gia, trên địa bàn tỉnh Bình Dương không có ghi nhận sông suối nào.

Sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương thuộc lưu vực sông Đồng Nai

Độc giả quan tâm có thể đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo tại Cổng thông tin điện tử bộ Tài nguyên và Môi trường tại Mục Góp ý văn bản QPPL./.

(Nguồn: Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

Lượt người xem:   242
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn