13:42, Thứ Năm, 4-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý dự thảo KẾ hoạch phát triển văn thư, lưu trữ năm 2030

Ngày kết thúc lấy ý kiến đóng góp 10/07/2019

Tải toàn văn bản tại đây
Lượt người xem:   187
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn