9:0, Thứ Ba, 10-9-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Thông báo làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính

Để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức làm việc ngày thứ bảy.

Cụ thể, các đơn vị, bộ phận bố trí làm việc buổi sáng thứ bảy, gồm: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các huyện, thị xã và Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp.

Đối với UBND xã, các huyện, thị xã xem xét, chủ động tổ chức làm việc buổi sáng thứ bảy của UBND xã trực thuộc theo tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và điều kiện của UBND xã

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn

Lượt người xem:   348
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn