9:20, Thứ Sáu, 22-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý Dự thảo Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Nghị định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Thời gian lấy ý kiến tại Cổng thông tin điện tử của Bộ TNMT đến hết ngày 18/7/2020.

 

Các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tới sẽ được áp dụng theo dự thảo nghị định này

Ngày 18/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải dự thảo Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Dự thảo Nghị định bao gồm 05 chương và 36 điều (có 03 phụ lục) cụ thể như sau:

Chương 1: Quy định chung

Chương 2: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương 3: Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mục 1: Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mục 2: Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương 4: Phương pháp tính, phương thức thu, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương 5: Trách nhiệm và điều khoản thi hành

Tiền đặt trước bằng 5% đến 20% giá khởi điểm là một trong số những điểm mới tại dự thảo nghị định mới

* Những điểm mới trong dự thảo nghị định lần này như sau:

1. Về tiền đặt trước: Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản, tiền đặt trước bằng 5% đến 20% giá khởi điểm; Đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, tiền đặt trước được xác định trên cơ sở tài nguyên khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này và được tính như điểm a khoản này;

2. Về bước giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Bước giá trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề;

3. Về trình Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản: trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản được điều chỉnh cho phù hợp (Điều 19 đến Điều 26);

4. Trong dự thảo Nghị định bổ sung thêm Chương 4 về Phương pháp tính, phương thức thu, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Chương 5 Trách nhiệm và điều khoản thi hành quy định trách nhiệm của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có các mỏ khoáng sản thuộc trường hợp phải thực hiện đấu giá.

 

Phương pháp tính, phương thức thu, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ được điều chỉnh trong dự thảo thông tư mới

* Khi Nghị định được đưa vào áp dụng sẽ bãi bỏ một số quy định cụ thể như sau:

1. Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Chấm dứt hiệu lực các nội dung quy định tại Điều 68 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Độc giả quan tâm có thể đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo tại Cổng thông tin điện tử bộ Tài nguyên và Môi trường tại Mục Góp ý văn bản QPPL./.

(Nguồn: Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

 

Lượt người xem:   118
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn