8:16, Thứ Hai, 23-12-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bình Dương công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền đặt trước theo Thông báo số 6179/TB-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Theo Biên bản xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Lập - Tham gia đấu giá tại mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu a.

- Công ty TNHH Cao su Phúc Thành Vinh - Tham gia đấu giá tại mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu a.

- Công ty Cổ phần Trung Thành - Tham gia đấu giá tại mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu a.

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tân Uyên Fico - Tham gia đấu giá tại mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu b.

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh - Tham gia đấu giá tại mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu b.

2. Đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện nộp tiền đặt trước như sau:

Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường số 3949.0.1006428.00000 tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 27/12/2019 để tổ chức đấu giá theo quy định, cụ thể số tiền đặt trước như sau:

- Mỏ đá xây dựng Tam Lập (ĐXD.TL2_PG - Khu a): xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, diện tích 40 ha, tài nguyên dự báo đến cote -20 khoảng 24 triệu m3, số tiền đặt trước 4.833.561.600 đồng (Bốn tỷ tám trăm ba mươi ba triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm đồng).

- Mỏ đá xây dựng Tam Lập (ĐXD.TL2_PG - Khu b): xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, diện tích 40 ha, tài nguyên dự báo đến cote -20 khoảng 24 triệu m3, số tiền đặt trước 4.833.561.600 đồng (Bốn tỷ tám trăm ba mươi ba triệu năm trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm đồng).

Sau khi kết thúc phiên đấu giá tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả tiền đặt trước theo Điều 6 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/03/2012 của Chính Phủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

Lượt người xem:   112
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)