7:25, Thứ Ba, 19-11-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thực hiện Thông báo số 5571/TB-STNMT ngày 14/11/2019 về việc “Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo Kế hoạch đấu giá và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 và Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 03/06/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 02 điểm đá xây dựng vào quý IV năm 2019.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường mời các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu năng lực để Sở lựa chọn thực hiện việc tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch và Phương án đã được duyệt. Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị gửi về S Tài nguyên và Môi trường Bình Dương trưc ngày 29/11/2019 gồm: hồ sơ pháp lý, năng lực, kinh nghiệm và chi phí tồ chức phiên đấu giá (địa chỉ: Tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Bình Dương).

Thông tin về 02 điểm mỏ đá xây dựng được đấu giá tại bảng tổng hợp kèm theo:

Stt

Tên mỏ đưa ra đấu giá

Diện tích (ha)

TN dự báo Q (triệu m3)

Giá tính TCQKT hiện tại (đ)

Hệ số  nở rời theo TCVN 4447:2012 (H)

Hệ số thu hồi (K1)

Hệ số vùng (K2)

Mức thu tiền  CQKT

(R %)

Giá khởi điểm Tkđ = Qtk *G*H *K1 *K2*R  (đ)

Giá khởi điểm tạm tính (đ)

Tiền đặt trước (2% Tkđ)

1

Mỏ đá xây dựng Tam Lập: ĐXD.TL2_GP-Khu a

40

24

90.000

1,48

0,9

1

3%

16,8 x Qtk x G x 3%

60.419.520.000

4.833.561.600

2

Mỏ đá xây dựng Tam Lập: ĐXD.TL2_GP-Khu b

40

24

90.000

1,48

0,9

1

3%

16,8 x Qtk x G x 3%

60.419.520.000

4.833.561.600

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

                                                               (Nguồn phòng Duy Tâm - TNNKS&KTTV)

Lượt người xem:   371
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn