14:53, Thứ Tư, 2-10-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bình Dương thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng Tam Lập.

Thực hiện Thông báo số 4774/TB-STNMT ngày 30/09/2019 về việc bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 các mỏ khoáng sản sau:

1. Mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu a (Ký hiệu ĐXD.TL2_PG - Khu a) xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương: Diện tích 40 ha, tài nguyên dự báo đến cote -20 khoảng 24 triệu m3, trữ lượng dự kiến đưa vào khai thác tính bằng 70% trữ lượng dự báo là khoảng 16,8 triệu m3, số tiền đặt trước 4.833.561.600 đồng.

2. Mỏ đá xây dựng Tam Lập - Khu b (Ký hiệu ĐXD.TL2_PG - Khu b) xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương: Diện tích 40 ha, tài nguyên dự báo đến cote -20 khoảng 24 triệu m3, trữ lượng dự kiến đưa vào khai thác tính bằng 70% trữ lượng dự báo là khoảng 16,8 triệu m3, số tiền đặt trước 4.833.561.600 đồng.

* Giá khởi điểm:

Được tính bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3%, giá tính TCQKT là giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm trúng đấu giá và trữ lượng tính tiền cấp QKTKS là trữ lượng khoáng sản được thiết kế huy động vào khai thác (sau khi có kết quả thăm dò).

* Tiền đặt trước:

Sau khi tổ chức, cá nhân được xét chọn đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo cụ thể để nộp tiền đặt trước.

* Địa điểm, thời gian bán hồ sơ và tổ chức phiên đấu giá:

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Tầng 9, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến trong tháng 11 năm 2019.

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường, Quầy 43-44, tầng 1, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trong giờ hành chính), kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2019

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: ngày 30 tháng 09 năm 2019 đến ngày 30 tháng 10 năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực và kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia phiên đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

                                                     

Lượt người xem:   1129
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn