15:46, Thứ Ba, 20-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Chính phủ ban hành quy định về phương pháp, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 31-7-2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/ NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (gọi tắt là Nghị định 67/2019/ NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-9-2019, thay thế Nghị định 203/2013/NĐ- CP ngày 28-11-2013 và Nghịđịnh 158/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016.

Đối tượng áp dụng đối với nghị định này là các cơ quan Nhà nước liên quan đến xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên vàMôi trường, cơ quan thuế…); tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cụ thể tại tỉnh Bình Dương là các đơn vị khai thác vật liệu xây dựng thông thường như cát, sạn, sỏi đá, sét, vật liệu san lấp, sạn sỏi laterit...) và than bùn.

Theo nghị định này, có một số quy định mới liên quan đến tỉnh Bình Dương. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết như quy định về điều chỉnh, hoàn tiền cấp quyền khai thác (Điều 10); điều khoản chuyển tiếp quy định cụ thể đối với các trường hợp đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước đây (Điều 15). Các quy định này đã tháo gỡ được một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện so với trước đây.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến nghị định này tại hội nghị tập huấn các quy định về tài nguyên nước và khoáng sản vào ngày 30-8-2019. Theo kế hoạch, tại hội nghị này, sở sẽ giới thiệu kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi được cấp phép mới hay điều chỉnh giấy phép khai thác để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: http://baobinhduong.vn

Lượt người xem:   370
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn