13:55, Thứ Năm, 25-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý dự thảo các Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường, Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học, mẫu khoáng tướng

Ngày 08/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) năm 2019 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường (phương pháp thành lập bản đồ và Phương pháp xác định các nguyên tố) và Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học, mẫu khoáng tướng tại Cổng thông tin điện tử của Bộ. Để hoàn thiện nội dung các tiêu chuẩn trên, Bộ TN&MT tiếp nhận góp ý của các tổ chức, cá nhân tại Website đến hết ngày 08/9/2019 để trình các cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn theo quy định.

 

Tất cả các đơn vị, tổ chức thực hiện Điều tra, đánh giá địa chất môi trường phải áp dụng các quy định tại dự thảo TCVN sắp ban hành

Các tiêu chuẩn này quy định nội dung, phương pháp Điều tra, đánh giá địa chất môi trường (phương pháp thành lập bản đồ và Phương pháp xác định các nguyên tố) và Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học, mẫu khoáng tướng. Hầu hết các dự thảo tiêu chuẩn được ban hành lần này là những tiêu chuẩn mới, quy định bắt buộc áp dụng trong các hoạt động của các tổ chức, đơn vị liên quan trong quá trình tác nghiệp. Tiêu chuẩn mới lần này bao gồm hai lĩnh vực như sau:

I. Bộ các Tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật về gia công, phân tích và xác định hàm lượng các nguyên tố, cụ thể có 04 tiêu chuẩn là:

1. Đất, đá quặng đất hiếm - Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - Phương pháp khối phổ ICP - MS;

2. Quặng Uran - Xác định hàm lượng uran, thory - Phương pháp khối phổ ICP - MS;

3. Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học;

4. Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu khoángg tướng;

Bố cục của các tiêu chuẩn nêu trên như sau:

1. Phạm vi áp dụng;

2. Tài liệu viện dẫn;

3. Nguyên tắc của phương pháp;

4. Hóa chất, thuốc thử;

5. Thiết bị dụng cụ;

6. Chuẩn bị mẫu thử;

7. Cách tiến hành;

8. Tính kết quả;

9. Báo cáo thử nghiệm;

II. Bộ các Tiêu chuẩn về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường, cụ thể có 08 tiêu chuẩn như sau:

1. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra;

2. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra;

3. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng trong nhà do bức xạ gamma gây ra;

4. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định liều hiệu dụng ngoài nhà do bức xạ gamma gây ra;

5. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp đánh giá liều bức xạ do các nhân phóng xạ xâm nhập qua đường tiêu hóa;

6. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ Radon trong nhà;

7. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ Radon ngoài nhà;

8. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ suất liều gamma ngoài nhà;

Bố cục tiêu chuẩn Việt Nam của các phương pháp thành lập bản đồ trong Điều tra, đánh giá địa chất môi trường bao gồm:

1. Lời nói đầu;

2. Phạm vi áp dụng;

3. Tài liệu viện dẫn;

4. Thuật ngữ và định nghĩa;

5. Nội dung kỹ thuật;

Phụ lục;

Thư mục tài liệu tham khảo.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện đề án địa chất phải áp dụng các quy định phù hợp TCVN sắp được ban hành

Bạn đọc có thể góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường (phương pháp thành lập bản đồ và Phương pháp xác định các nguyên tố) và Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học, mẫu khoáng tướng, bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Mục Góp ý văn bản QPPL.

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

Lượt người xem:   177
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn