13:48, Thứ Ba, 9-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý dự thảo các Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ngày 20/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải các dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) năm 2019 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền tại Cổng thông tin điện tử của Bộ. Để hoàn thiện nội dung các tiêu chuẩn trên, Bộ TN&MT tiếp nhận góp ý của các tổ chức, cá nhân tại Website đến hết ngày 20/8/2019 để trình các cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn theo quy định.

 

Tất cả các đơn vị, tổ chức thực hiện lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền phải áp dụng các quy định tại dự thảo TCVN sắp ban hành

Tiêu chuẩn này quy định nội dung, yêu cầu kỹ thuật và thành lập các sản phẩm khi đo vẽ các thành tạo trong công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền. Bao gồm các phần sau:

Phần 1: Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích đệ tứ;

Phần 1: Phương pháp đo vẽ vỏ phong hóa;

Phần 1: Phương pháp điều tra tai biến địa chất;

Phần 1: Phương pháp điều tra địa chất môi trường;

Phần 2: Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích trước Đệ tứ;

Phần 2: Phương pháp đo vẽ các thành tạo biến chất không phân tầng;

Phần 2: Phương pháp đo vẽ các thành tạo núi lửa;

Phần 2: Phương pháp đo vẽ cấu trúc - kiến tạo;

Các tiêu chuẩn quốc gia 2019 có bố cục bao gồm 05 phần, bao gồm:

  1. Phạm vi áp dụng;
  2. Thuật ngữ và định nghĩa;
  3. Nội dung đo vẽ
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  5. Sản phẩm

 

Các đề án địa chất phải được thực hiện theo quy định tại các TCVN sắp được ban hành

Bạn đọc có thể góp ý cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) năm 2019 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Mục Góp ý văn bản QPPL.

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh - Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

Lượt người xem:   381
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn