lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bãi bỏ Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Phương án tổ chức thực hiện vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

15:57, Thứ Tư, 26-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và căn cứ theo Khoản 5 Điểu 31 Luật Tài nguyên nước năm 2023 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và điều chỉnh, bãi bỏ một số vùng hạn chế theo đúng quy định. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến về nội dung Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bãi bỏ Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Phương án tổ chức thực hiện vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để Sở có cơ sở tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Chi tiết xem tại: 

 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn