Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 Thông tư Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất

12:1, Thứ Hai, 5-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nghị định này quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước được quy định tại Điều 31 của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 Thông tư Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất xem tại: 

 

 

Các tin khác
 

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn