Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương tháng 12/2023

8:51, Thứ Sáu, 12-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương được biên  soạn hàng tháng nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước dưới đất tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Dương là một tỉnh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ có diện tích tự nhiên là 2.695,2 km2.

Qua nhiều đợt xây dựng bổ sung, mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 23 cụm với 55 công trình quan trắc nước dưới đất, trong đó chương trình quan trắc năm 2024 có 22 cụm với 50 công trình quan trắc động thái gồm 27 công trình quan trắc thủ công và 23 công trình quan trắc tự động cho 5 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa – trên, tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới và tầng chứa nước khe nứt.

Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một.

 Email: tainguyennuockhoangsan@gmail.com.vn.

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên

Hình 1. Biểu đồ tích lũy lượng mưa TB và MN tầng Pleistocen giữa- trên

Nhận xét: Mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tầng Pleistocen giữa trên tháng 12 giảm nhẹ từ 0,15m đến 0,42m, riêng trạm Phú Hoà tăng nhẹ 0,13m so với tháng 11; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 1,44m đến 8,55m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,63m đến 9,42m.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 2. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 12 tại hầu hết các khu vực có xu hướng giảm nhẹ từ 0,03m đến 0,85m, riêng khu vực Vĩnh Phú, An Phú, tăng từ 0,002m đến 0,07m so với tháng 11. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,01m đến 8,50m, riêng khu vực An Phú, Thuận Giao, Phú An, Bàu Bàng có xu hướng giảm từ 0,16 đến 1,27m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tại khu vực có xu hướng tăng từ 1,63m đến 9,71m.

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 3. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 12 trong tầng ở hầu hết các khu vực quan trắc có xu hướng giảm nhẹ từ 0,07m đến 0,69m, riêng khu vực Phú Hoà tăng 0,43m so với tháng 11. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước bình quan tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,23m đến 8,83m, riêng khu vực Lái Thiêu, Thuận Giao, Khánh Bình , Hội Nghĩa, An Lập lại có xu hướng giảm từ 0,03 đến 2,13m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước ở tất cả các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,65m đến 10,40m.

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới

Hình 4. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

Nhận xét: Tháng 12, mực nước tầng Pliocen dưới ở hầu hết các khu vực có xu hướng giảm nhẹ từ 0,16 đến 0,8m, riêng khu vực Phú An, An lập tăng nhẹ từ 0,01 đến 0,58m so với tháng 11. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,38 đến 7,83m, riêng khu vực Visip II, Bàu Bàng, Lái Thiêu có xu hướng giảm nhẹ từ 0,04 đến 0,19m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,60m đến 9,93m, riêng khu vực Khánh Bình có xu hướng giảm nhẹ 0,14m.

5. Đối với tầng chứa nước khe nứt (tầng MZ)

Hình 5. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 12 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,05m tại khu vực Lạc An, giảm nhẹ tại 0,06m tại khu vực Tam Lập so với tháng 11; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng 1,42 tại khu vực Lạc An, giảm 0,39m tại khu vực Tam Lập; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,70 đến 2,57m.

Kết luận: Tháng 12 năm 2023 là tháng thứ 02 mùa khô, với tổng lượng mưa trung bình là 20,2mm, giảm 4,56 lần so với tháng 11 (92,0mm). Mực nước bình quân trong tháng 12 có xu thế giảm do lượng nước mưa giảm mạnh dẫn đến nguồn bổ cập cho các tầng chứa nước giảm mạnh, do đó mực nước dưới đất ở hầu hết các khu vực có xu thế giảm hơn so với tháng 11.

II. Dự báo mực nước dưới đất

Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và dự báo khí thượng thủy văn tỉnh Bình Dương vào tháng 01 lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giảm so với tháng 12, nắng nóng kéo dài dẫn đến lượng nước bổ cập cho các tầng chứa nước giảm. Đồng thời, nắng nóng kéo dài nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích như tưới cây, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp… tăng, góp phần làm giảm mực nước ở các tầng chứa nước. Mặt khác, theo số liệu các năm trước đây, mực nước có xu thế giảm vào tháng 01 hàng năm. Do đó, mực nước tháng 01 có xu hướng giảm ở các tầng chứa nước.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn