Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương tháng 06/2023

10:38, Thứ Sáu, 28-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương được biên  soạn hàng tháng nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước dưới đất tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Dương là một tỉnh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ có diện tích tự nhiên là 2.694,64 km2. 
Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 51 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất trong 5 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa – trên, tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới và tầng chứa nước khe nứt (MZ). 
Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một.
 Email: Tnnks@gmail.com.vn.

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên

Hình 1. Biểu đồ tích lũy lượng mưa TB và MN tầng Pleistocen giữa- trên

Nhận xét: Mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tầng Pleistocen giữa - trên tháng 06 tăng từ 0,02m đến 0,36m; so với tháng 05; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,22m đến 6,79m, riêng khu vực Lái Thiêu giảm 0,18m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,01m đến 6,76m.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 2. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 06 trong tầng có xu hướng tăng nhẹ từ 0,07m đến 0,34m, riêng khu vực Sóng Thần, Bãi Rác, Dầu Tiếng giảm từ 0,03m đến 0,28m so với tháng 05. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,71m đến 3,99m, riêng khu vực Phú Hoà, An Phú, Vĩnh Phú, An Tây tang từ 0,11 đến 3,15m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,51m đến 3,62m ở khu vực An Phú, Sóng Thần Thuận Giao, tăng từ 0,15m đến 3,07m.

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 3. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 06 trong tầng ở các khu vực Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Thuận Giao, An Tây, Mỹ Phước, Visip 2, Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phước Hoà, Tân Long có xu hướng tăng nhẹ từ 0,12m đến 0,59m, tại khu vực Sóng Thần, An Phú, Phú Hoà, Hiệp An, Phú An, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phước Vĩnh lại xu hướng giảm từ 0,05 đến 0,36m so với tháng 05. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,13m đến 7,78m, riêng khu vực Sóng Thần, Hiệp An, Thuận Giao, Hội Nghĩa, Bàu Bàng, An Lập giảm từ 0,63 đến 2,64m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước có xu hướng tăng từ 0,39m đến 6,63m, riêng khu vực An Phú, Sóng Thần, Thuận Giao, Hội Nghĩa, Hiệp An giảm từ 0,01 đến 1,26m.

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới

Hình 4. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

Nhận xét: Tháng 06, mực nước tầng Pliocen dưới ở khu vực Phú Hòa, Thuận Giao, Hiệp An, Mỹ Phước, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Visip II có xu hướng tăng từ 0,06 đến 3,45m, riêng khu vực An Phú, Sóng Thần, An Tây, Phú An, Khánh Bình, Long Tân, Bàu Bàng giảm từ 0,01 đến 0,31m so với tháng 05. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,19 đến 7,79m, riêng khu vực Hiệp An, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bàu Bàng, KCN Visip II mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,08 đến 1,89m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,08m đến 9,94m, riêng khu vực Hiệp An, Long Tân giảm 0,11 đến 0,21m.

5. Đối với tầng chứa nước khe nứt (tầng MZ)

Hình 5. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 06 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,37m tại trạm Lạc An và giảm 0,17m tại trạm Tam Lập so với tháng 05; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng 1,463m tại trạm Lạc An, giảm 0,07m tai trạm Tam Lập; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,42 đến 1,72m.

Kết luận: Trong tháng 6, mưa xuất hiện với tần suất dày hơn tháng 5, thời lượng mưa tại các trận mưa cũng thường kéo dài hơn. Tổng lượng mưa trung bình tháng 6 là 232mm, tăng 1,6 lần so với tháng 5 (147mm). Lượng mưa tăng, bổ cập cho tầng chứa nước khiến cho mực nước hầu hết các giếng quan trắc tầng nông tăng nhẹ so với tháng 5. Ở các tầng sâu, phần lớn giếng có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên, có một số khu vực, lượng mưa chưa kịp bổ cập xuống sâu, nên mực nước tầng vẫn có xu hướng giảm so với tháng 5.

II. Dự báo mực nước dưới đất

Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương vào tháng 07 lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng so với tháng 6, mây nhiều, lượng nước mưa tăng dẫn đến lượng nước bổ cập cho các tầng chứa nước tăng. Đồng thời, mưa nhiều nhu cầu sử dụng nước dưới đất cho các mục đích như tưới cây, sản xuất nông nghiệp… giảm, góp phần làm tăng mực nước ở các tầng chứa nước. Mặt khác, theo số liệu các năm trước đây, mực nước có xu thế tăng vào tháng 7 hàng năm. Do đó, mực nước tháng 7 có xu hướng tăng ở các tầng chứa nước.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn