Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương tháng 05/2023

15:26, Thứ Hai, 26-6-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương được biên  soạn hàng tháng nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước dưới đất tại các tầng chứa nước chính và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Bình Dương là một tỉnh thuộc đồng bằng Đông Nam Bộ có diện tích tự nhiên là 2.694,64 km2
Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 51 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất trong 5 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa – trên, tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa, tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới và tầng chứa nước khe nứt (MZ). 
Để Bản tin đáp ứng được các yêu cầu quản lý tài nguyên nước ngày một tốt hơn, các ý kiến đóng góp xin gửi về: Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một.
 Email: Tnnks@gmail.com.vn.

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên

Hình 1. Biểu đồ tích lũy lượng mưa TB và MN tầng Pleistocen giữa- trên

Nhận xét: Mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tháng 05 trạmVĩnh Phú, An Tây tăng từ 0,09m đến 0,15m, Trạm Lái Thiêu, Phú Hoà giảm từ 0,06 đến 0,11m so với tháng 04; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,81m đến 6,58m, riêng khu vực An Tây giảm 0,02m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,07m đến 6,69m.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 2. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 05 trong tầng có xu hướng giảm nhẹ từ 0,02m đến 0,48m, riêng khu vực An Tây tăng 0,33m so với tháng 04. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 1,13m đến 2,92m, riêng khu vực Phía Nam (An Phú, Sóng Thần, Thuận Giao) giảm 0,4 đến 3,84m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,21m đến 3,57m, riêng khu vực An Phú giảm từ 1,21m đến 2,95m.

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 3. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 05 trong tầng ở các khu vực quan trắc phía Bắc tỉnh có xu hướng tăng nhẹ từ 0,01m đến 0,13m, tại hầu hết khu vực phía Nam tỉnh lại xu hướng giảm từ 0,06 đến 2,76m (riêng khu vực Vĩnh Phú tăng 3,6m) so với tháng 03. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng giảm từ 0,06m đến 1,29m, riêng khu vực An Phú, Bến Cát, Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phú Giáo, Dầu Tiếng tăng từ 0,03m đến 0,6m. So cùng kỳ năm 2022, mực nước có xu hướng tăng từ 0,16m đến 7,72m, riêng khu vực Dầu Tiếng, Bàu Bàng, TP mới, Hội Nghĩa, Hiệp An, Thuận Giao, Sóng Thần giảm từ 0,58 đến 2,55m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước có xu hướng tăng từ 0,8m đến 6,58m, riêng khu vực Thuận Giao, Hội Nghĩa, Hiệp An giảm từ 0,14 đến 1,55m.

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới

Hình 4. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

Nhận xét: Tháng 05, mực nước tầng Pliocen dưới ở các công trình quan trắc có xu hướng giảm nhẹ từ 0,02 đến 1,08m, riêng khu vực An Tây, Phú An, Phước Vĩnh, Vĩnh Phú giảm từ 0,02 đến 0,25m so với tháng 04. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,02 đến 7,8m, riêng khu vực Hiệp An, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bàu Bàng, KCN Visip II mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng giảm từ 0,56 đến 5,34m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,29m đến 10,7m, riêng khu vực Thuận Giao giảm 0,04m.

5. Đối với tầng chứa nước khe nứt (tầng MZ)

Hình 5. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 05 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,14m tại trạm Lạc An và giảm nhẹ 0,56m tại trạm Tam Lập so với tháng 04; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng từ 0,07 đến 1,23m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 1,06 đến 1,61m.

Kết luận: Tháng 05 năm 2023 là tháng đầu mùa mưa, tại một số khu vực đã rải rác có mưa, tổng lượng mưa tháng tháng lớn nhất 275,4mm (Dầu Tiếng). Mực nước bình quân trong tháng 05 có xu thế tăng nhẹ do vào đầu mùa mưa, tại tầng sâu ở một số khu vực, mực nước vẫn có xu hướng giảm nhẹ do mưa nhỏ, lượng nước chưa đủ thấm bổ cập cho tầng chứa nước.

II. Dự báo mực nước dưới đất

Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương vào tháng 06 lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng so với tháng 5, mây nhiều, lượng nước mưa tăng dẫn đến lượng nước bổ cập cho các tầng chứa nước tăng. Đồng thời, mưa nhiều nhu cầu sử dụng nước dưới đất cho các mục đích như tưới cây, sản xuất nông nghiệp… giảm, góp phần làm tăng mực nước ở các tầng chứa nước. Mặt khác, theo số liệu các năm trước đây, mực nước có xu thế tăng vào tháng 6 hàng năm. Do đó, mực nước tháng 6 có xu hướng tăng ở các tầng chứa nước.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn