10:47, Thứ Hai, 13-6-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin diễn biến mực nước dưới đất tháng 04/2022

Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tại 55 giếng khoan quan trắc của các tầng chứa nước: Pleistocen giữa - trên, Pleistocen dưới, Pliocen giữa, Pliocen dưới và tầng đá nứt nẻ MZ tháng 04/2022 giao động như sau:

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa- trên

Tầng Pleistocen giữa - trên là tầng chứa nước nông, phân bố chủ yếu ở hướng Tây Nam của tỉnh Bình Dương. Tại tầng này có 4 công trình quan trắc bố trí dọc theo sông Sài Gòn (xem Hình 1)

Hình 1: Vị trí Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa-trên

Hình 2: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa-trên

Nhận xét: Tháng 4 năm 2022 là tháng cuối mùa khô tuy nhiên vẫn có những cơn mưa trái mùa xuất hiện, mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tháng 04 tăng từ 0,12m đến 0,17m so với tháng 3.

- So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,45m đến 1,28m;

- So với cùng kỳ năm 2020, mực nước trung bình trong tháng 4 có xu hướng giảm từ 0,37 đến 0,84m;

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước có xu hướng giảm nhẹ từ 0,04 đến 0,49m.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Tầng Pleistocen dưới có 17 công trình quan trắc được bố trí chủ yếu ở phía Nam của tỉnh Bình Dương, đặt tại các vị trí đại diện và có khả năng quan trắc chính xác nhất động thái nước dưới đất (xem Hình 3)

Hình 3: Vị trí các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới

Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân trong tầng mực nước trung bình tăng từ 0,01m đến 0,12m so với tháng 3.

- So với cùng kỳ 2021 mực nước tăng từ 0,44m đến 1,34m.

- So với cùng kỳ năm 2020 mực nước có xu thế tăng từ 0,07m đến 1,17m trong đó tăng mạnh nhất khu vực Sóng Thần, riêng khu vực Phú An và Vĩnh Phú giảm lần lượt là 0,09m và 0,52m;

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình có xu hướng tăng từ 0,10m đến 1,69m.

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Tầng Pliocen giữa có 18 công trình quan trắc được tại các khu vực đại diện cho tầng chứa nước, bảo đảm quan trắc chính xác động thái nước trong tầng (xem Hình 5)

Hình 5: Vị trí các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 6: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân trong tầng tăng từ 0,03m đến 0,08m so với tháng 3.

- So với cùng kỳ năm 2021 mực nước tăng từ 0,01m đến 2,09m, trong đó, khu Sóng Thần có mực nước bình quân tăng mạnh nhất 2,09m.

- So cùng kỳ các năm 2020 và 2017, mực nước có xu hướng giảm, riêng khu vực Sóng Thần có xu hướng tăng.

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới

Tầng Pliocen dưới có 14 công trình quan trắc phân bố tại 10 điểm khác nhau, bảo đảm quan trắc chính xác các thông số động thái nước dưới đất đại diện cho tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương (xem Hình 7).

Hình 7: Vị trí các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới

Hình 8: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

Nhận xét

Tháng 4, mực nước tầng Pliocen dưới ở các công trình quan trắc có xu hướng tăng không đáng kể, mực nước ở khu vực phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên tăng mạnh nhất là 0,12m so với tháng 3.

- So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,370m đến 1,95m, riêng khu vực phường Thuận Giao giảm 0,28m và khu vực phường An Phú, thành phố Thuận An giảm 0,43m.

- So với cùng kỳ năm 2020 mực nước bình quân một số khu vực có xu hướng tăng, một số khu vực có xu hướng giảm, trong đó, khu vực phường Thuận Giao, thành phố Thuận An giảm mạnh nhất 1,44m, khu vực Sóng Thần, thành phố Dĩ An tăng mạnh nhất 1,97m.

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,07m đến 1,44m, riêng khu vực Sóng Thần, thành phố Dĩ An tăng 3,63m, khu vực Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một tăng 0,18m.

5. Đối với tầng chứa nước trong đá Jura (tầng MZ)

Tầng chứa nước khe nứt (MZ) tập trung chủ yếu ở phía bắc và Đông Bắc của tỉnh Bình Dương, giáp sông Đồng Nai. Do đó tại tầng này bố trí 02 công trình quan trắc bảo đảm quan trắc được đầy đủ và chính xác động thái nước dưới đất trong tầng MZ (xem Hình 9)

Hình 9: Vị trí các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước tầng MZ

Hình 10: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 4 tầng MZ giảm 0,01m và 0,04m tương ứng tại khu vực xã Tam Lập, huyện Phú Giáo và xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên so với tháng 03.

- So với cùng kỳ 2021 mực nước bình quân tăng 0,54m và 1,17m tương ứng tại khu vực xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên và xã Tam Lập, huyện Phú Giáo.

- So với cùng kỳ năm 2020 mực nước tại Lạc An giảm 0,14m, khu vực xã Tam Lập, huyện Phú Giáo tăng 1,17m.

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước bình quân tăng 0,57m và 0,51m tương ứng tại khu vực xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên và xã Tam Lập, huyện Phú Giáo.

Kết luận: Tháng 04 năm 2022 là tháng cuối mùa khô, tuy nhiên đã có những cơn mưa với tổng lượng mưa tháng lớn hơn 100mm, riêng lượng mưa quan trắc tại trạm Bến Cát nhỏ hơn 100mm. Mực nước bình quân trong tháng 04 có xu thế tăng do lượng nước mưa từ các tháng trước vẫn đang trong quá trình thẩm thấu xuống dưới bổ sung nước cho nguồn nước dưới đất. Do đó hầu hết mực nước dưới đất của các tầng chứa nước tại các khu vực vẫn tiếp tục có xu thế tăng cao hơn so với tháng 03. Nhìn chung, mực nước bình quân của các tầng chứa có xu thế tăng so với tháng 03 và cùng kỳ năm 2021

Lượt người xem:   135
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn