15:1, Thứ Năm, 15-4-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh được cải thiện

Hiện nay chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh có cải thiện. Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Sài Gòn vẫn còn khá tốt, chỉ số chất lượng nước (WQI) dao động ở mức từ 60 - 92. 

Nồng độ của hầu hết các thông số quan trắc đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột A2 - nước sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

Trên sông Thị Tính, sông Bé, kết quả quan trắc cho thấy nồng độ của hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn. Chất lượng nước sông Bé giai đoạn 2016-2020 được cải thiện rõ rệt, một số chỉ tiêu ô nhiễm có xu hướng giảm dần.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   118
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn