8:14, Thứ Sáu, 19-2-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin đang là một trong những nhiệm vụ trọng yếu về chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao. 

Đây là cơ sở quan trọng, phương thức mới giúp cho bộ, ngành, địa phương thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực TN&MT trong thời gian tới.

Năm 2020, Sở TN&MT đã hoàn thành 70% khối lượng công việc của đề án “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá sức chịu tải và dự báo chất lượng nước các sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Trong năm 2021, sở tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh và nghiệm thu, thanh lý đối với đề án này.

Ông Lê Văn Tân, Trưởng phòng Tài nguyên và Khoáng sản, Sở TN&MT, cho biết đề án “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá sức chịu tải và dự báo chất lượng nước các sông suối trên địa bàn tỉnh Bình Dương” hoàn thành sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp quản lý bảo vệ nguồn nước mặt hiệu quả trong thời gian tới.

Trong năm 2021, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị được cấp phép thực hiện hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 của Chính phủ; triển khai xây dựng quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu TN&MT trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   106
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn