13:59, Thứ Tư, 30-9-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả tài nguyên nước

Ngày 24/9, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước

Tham dự buổi họp có Lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học - Công nghệ.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cho biết, trong thời gian qua, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp, trao đổi với các đơn vị liên quan và các chuyên gia để xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước. Bên cạnh đó, Cục đã so sánh Dự thảo Thông tư này với Thông tư 31/2018TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước. Đồng thời, Cục cũng nghiên cứu, tham khảo nội dung của các văn bản thống kê, kiểm kê liên quan.

Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến phát biểu tại cuộc họp

Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cũng cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Tổ soạn thảo đã xây dựng Dự thảo thông tư, trong đó đã làm rõ các nội dung sau:

Về quan điểm kiểm kê: Kiểm kê phải dựa trên cơ số liệu đo đạc được về số lượng, chất lượng nước, kiểm đếm khai thác. Việc đánh giá chỉ sử dụng đối với trường hợp ngoại suy đủ tin cậy về số liệu.

Về thời gian kiểm kê: Kỳ kiểm kê tài nguyên nước được thực hiện định kỳ năm (05) năm một lần vào năm có chữ số tận cùng là 4 và 9; Thông tin số liệu kiểm kê được tính đến hết ngày 31/12 của năm thực hiện kiểm kê và phù hợp với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

Về mục đích kiểm kê tài nguyên nước: Kiểm kê nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lập Báo cáo tài nguyên nước quốc gia, niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin về tài nguyên nước cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của quốc gia và xã hội. 

Về xây dựng phương pháp tính toán các chỉ tiêu kiểm kê: Tổng lượng nước, tổng lượng nước khai thác sử dụng, chất lượng nước; hướng dẫn đo đạc, tính toán bổ sung đối với trường hợp không có số liệu quan trắc.  

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài nguyên nước sẽ bao gồm 3 Chương, 25 Điều.

Quang cảnh cuộc họp

Góp ý tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết thêm, Vụ sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước rà soát các văn bản liên quan để tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo khi ban hành Thông tư. Đại diện Vụ Pháp chế cũng chỉ ra cần làm rõ hơn về cấu trúc của Thông tư; nội dung và giới hạn kiểm kê tài nguyên nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục nghiên cứu kĩ các quy định kiểm kê, báo cáo tài nguyên nước đề xuất phạm vi, nội dung của Thông tư này.

Cùng với đó, rà soát ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương để tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo thông tư. Đặc biệt, không được chồng chéo với Thông tư 31/2018/TT-BTNMT và các quy định về thống kê, báo cáo đã được ban hành.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp để hoàn thiện các nội dung của dự thảo Thông tư, trong đó: Văn phòng thường trực Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam nghiên cứu, phổ biến kinh nghiệm về kiểm kê tài nguyên nước Mê Công; Viện Khoa học tài nguyên nước nghiên cứu thêm kinh nghiệm kiểm kê tài nguyên nước của một số quốc gia trên thế giới; Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo, tổng hợp các thông tin về Đề án kiểm kê đất đai gần nhất; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia báo cáo về tình hình thực hiện Đề án kiểm kê tài nguyên nước. 

(Nguồn: dwrm.com.vn)

 

Lượt người xem:   27
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn