10:4, Thứ Hai, 5-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương dự kiến tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản. Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị vào ngày 23/8/2019 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Lê Văn Tân - Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn phát biểu tại một buổi hội nghị tuyên truyền

Theo Chương trình công tác năm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Thực hiện kế hoạch số 209/TNNKSKTTV ngày 23/7/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản năm 2019 với các nội dung cụ thể:

* Về mục đích

- Triển khai, cập nhật một số quy định mới trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan;

- Góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản.

Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và khoáng sản được mời tham dự các hội nghị tuyên truyền hàng năm

* Yêu cầu cần đạt

- Triển khai đầy đủ, đúng thần nội dung các quy định mới trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

- Phát huy tối đa hiệu quả việc tuyên truyền;

- Tăng cường việc chia sẻ thông tin, tiếp nhận các phản hồi, thảo luận và trao đổi các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện quy định.

* Về đối tượng tham dự hội nghị

Nhằm cập nhật những quy định mới ban hành trong lĩnh vực, vì vậy, đối tượng tham dự hội nghị là đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp trong quản lý và khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản, bao gồm:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thị/thành phố;

- UBND các xã/phường/thị trấn;

- Đại diện các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản;

- Đại diện các đơn vị có hoạt động khai thác tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Tại hội nghị, các tổ chức cá nhân được thảo luận, giải đáp và cùng tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động

Các quy định phổ biến trong hội nghị lần này bao gồm:

1. Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

2. Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính Phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

3. Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

4. Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

5. Kế hoạch số 878/QĐ-UBND ngày 04/04/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Tỉnh.

 

Các báo cáo viên tại hội nghị luôn chuẩn bị kỹ các nội dung thiết thực, phù hợp với đối tượng tham dự hội nghị

Hội nghị lần này sẽ cập nhật 01 văn bản mới ban hành là Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất và Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thêm vào đó sẽ nhắc lại quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính Phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Ban tổ chức hội nghị luôn dành thời gian lắng nghe những trao đổi, phản hồi của các tổ chức, cá nhân tham gia hội nghị

Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 23/8/2019, địa điểm tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự Hội nghị gửi thông tin tham dự về địa chỉ email: tainguyennuockhoangsan@gmail.com trước ngày 22/8/2019.

Trân trọng./.

(Nguồn: Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn)

 

 

 

Lượt người xem:   488
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)