Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 013188, số vào sổ cấp GCN CS19738

15:27, Thứ Hai, 18-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/9/2023, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai Huyện Bàu Bàng phát hành Quyết định số 197/QĐ-CNVPĐKĐĐ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất của bà Dương Thị Thúy Hằng.

Tải Quyết định số 197/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 12/9/2023 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn