15:19, Thứ Hai, 19-9-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 874933, số vào sổ CS09924

Ngày 02/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành Quyết định số 517/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Nhất

Tải Quyết định số 517/QĐ-STNMT
Lượt người xem:   43
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn