14:55, Thứ Hai, 19-9-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BV 233340, số vào sổ CS 00054

Ngày 31/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành Quyết định số 507/QĐ-STNMT về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Thanh Vân (Là người đại diện cho ông Nguyễn Minh Thuận sinh năm 2004 và Ông Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 2012.

Tải Quyết định số 507/QĐ-STNMT
Lượt người xem:   57
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn