16:12, Thứ Ba, 25-5-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Kế hoạch đề xuất chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 417/QĐ-BTNTM ngày 10/3/2021 Phê duyệt chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 Trước thực trạng đất đai là tài nguyên hữu hạn và là yếu tố then chốt cho quá trình phát triển bền vững. Chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai tạo thế chủ động, hiệu lực, hiệu quả trong: quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên đất.

Chi cục Quản lý đất đai lập Kế hoạch đề xuất chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2025 -2030 như sau:

- Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật bắt kịp thay đổi nhanh chóng của công nghệ, bảo đảm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử ngành, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyn đi số.

- 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, tối ưu hóa, mang lại sự thuận tiện cho người dùng; 70% - 95% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 90% - 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Hoàn thiện cơ sở dliệu đất đai được xây dựng, liên tục cập nhật trên nền tảng dliệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

- 80% -100% thiết bị đo đạc sử dụng công nghệ s, bo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 70% -90% tích hp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết ni vạn vật (IoT).

- 50%  -70% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan qun lý.

- 100% người làm việc trong ngành được tập huấn, bồi dưng về kỹ năng số đáp ứng yêu cầu triển khai vận hành Chính phủ số.

- Tuyên truyền, truyền thông số nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số tài nguyên và môi trường. Sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm giải trình ca cơ quan nhà nước làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số.

- Huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng hoạt động xây dng, cung cấp dữ liệu số, cung cấp dịch vụ số... về quản lý sử dụng đất. Cung cấp đầy đủ dịch vụ dữ liệu, thông tin về tài đất đai cho phát trin kinh tế số, dịch vụ nội dung số.

- Nâng cao năng lực quản lý, phục vụ, minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm gii trình của cơ quan nhà nước, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp trên nền tảng số góp phần phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2 (2021-2025): Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

      - Hoàn thành hoạt động điều tra, đánh giá đất đai (2021-2025)

                                                                                                                        Nguồn: Chi cục Quản lý đất đai

Lượt người xem:   79
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn