13:21, Thứ Tư, 31-3-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

“Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình dương: Từng bước hoàn thiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai”.

Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; làm bản đồ nền để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất các cấp, quản lý biến động, cung cấp thông tin, sao trích lục hồ sơ… Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đất đai đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, chính xác hơn.

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. Cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm các thực thể địa lý liên quan đến tài nguyên đất như thửa đất, giao thông, thủy văn… và các thông tin thuộc tính về kinh tế, xã hội, pháp lý. Vì vậy, cơ sở dữ liệu đất đai nằm trong hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống này sẽ có nhiệm vụ thu thập, quản lý, phân tích, hiển thị kết quả giúp cho việc ra quyết định đối với từng mục đích cụ thể.

                    

        Vị trí của CSDL đất đai trong GIS và cấu trúc tổng quát của CSDL đất đai.

Hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai là yếu tố cốt lõi hỗ trợ công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính cũng như phục vụ tốt trong việc phối, kết hợp giữa các bên có liên quan khác nhau. Xác định được vai trò, nhiệm vụ đối với việc xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai; thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước về đất đai như xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai…

Kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường – lĩnh vực đất đai.

Thực hiện theo Đề án “Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia” được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, triển khai thực hiện năm 2008. Đến nay, Bình Dương là một trong sáu tỉnh trên cả nước (Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Định, Bến Tre) đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đưa vào vận hành, khai thác sử dụng theo mô hình tập trung cấp tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục xây dựng bổ sung 3 cơ sở dữ liệu thành phần: Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, thay vì trước đây hồ sơ đất đai chủ yếu được quản lý, sử dụng ở dạng hồ sơ giấy, khả năng tra cứu, xử lý mất nhiều thời gian, hạn chế về độ chính xác, tính đầy đủ. Hiện nay, việc tra cứu, truy xuất thông tin cơ sở dữ liệu địa chính được thực hiện với thao tác nhanh hơn; tính chính xác và đầy đủ của thông tin liên quan được đáp ứng kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện nhanh chóng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Lượt người xem:   183
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn