13:39, Thứ Năm, 24-9-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh ước đạt 99,86%

Trong 9 tháng đầu năm 2020, sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021-2025); tham mưu ban hành bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai theo kế hoạch công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt đối với 98 trường hợp hồ sơ giao đất, cho thuê đất, tương ứng tổng diện tích 275,76 ha. Lũy kế đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận trên toàn tỉnh ước đạt tỷ lệ 99,86%, tương ứng diện tích 243.356,56 ha.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   33
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn