14:53, Thứ Sáu, 17-7-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bãi bỏ đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc b​​an hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020.​

Việc bãi bỏ Quyết định 34/2018/QĐ-UBND trên do thực hiện Kết luận số 51/KL-KTrVB của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kiểm tra Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc b​​an hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương là không có cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2012, Luật Phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Lượt người xem:   53
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn