8:22, Thứ Tư, 15-7-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu vực Thành ủy – UBND TP.Thủ Dầu Một (cũ), phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5939/UBND-KT ngày 20/11/2019 về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ). Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đã tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) gửi Sở Xây Dựng tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

        Vào ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
        Và tiếp theo, ngày 30/6/2020 vừa qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, các nội dung điều chỉnh quy hoạch như sau:
        1. Điều chỉnh diện tích quy hoạch:
         - Điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch từ 39.590,0 m2 thành 39.585,26 m2 (làm tròn 39.585,3 m2).
         - Lý do điều chỉnh: điều chỉnh do chênh lệch với bản đồ địa chính.
        2. Điều chỉnh quy mô dân số:
         - Điều chỉnh tăng dân số của khu vực quy hoạch từ 384 thành 3.144 người (tăng 2.760 người).
         - Lý do điều chỉnh: bổ sung lô đất ở hỗn hợp cao tầng.
        3. Điều chỉnh phương án bố trí và chức năng công trình:
         - Điều chỉnh lô đất thương mại dịch vụ thành đất ở hỗn hợp cao tầng (40 tầng).
         - Điều chỉnh mạng lưới đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật do bố trí các lô đất ở, đất tái định cư.

        Theo Quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thực hiện các nội dung tiếp theo sau:
         - Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành để thực hiện công bố, công khai đồ án quy hoạch hiện hành.
         - Tổ chức bố trí nhà ở tái định cư tại chỗ đúng theo quy định pháp luật.
         -Triển khai thực hiện đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận phòng cháy chữa cháy và các bước tiếp theo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nguồn: "Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương".

Lượt người xem:   59
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn