8:32, Thứ Sáu, 26-6-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tiêu hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng

Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 2590/TB- HĐHPGCN về việc tổ chức tiêu hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, sử dụng.

Thông báo này thay thế Thông báo số 3626/TB-HĐHPGCN ngày 15-8-2018 của Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Danh sách hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đính kèm Thông báo số 2590/TB-HĐHPGCN ngày 16-6-2020 của Hội đồng hủy phôi giấy chứng nhận.

Tải nội dung thông báo tại đây

Lượt người xem:   89
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn